نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
 


محمد علي جعفري
مسئول نهاد

 

زهرا قوامي
مسئول واحد خواهران نهاد

مسئول هماهنگی مبلغه

کارشناس خواهران مرکز مشاوره باور

 


جواد محمدی
سرپرست معاونت

زهرا قوامي
مسئول واحد خواهران نهاد

کارشناس مرکز مشاوره باور

طلاب امریه

مسئول هماهنگی مبلغین

 


سید مجتبی حسینی
مدیر اجرایی

زهرا قوامي
مسئول واحد خواهران نهاد
کارشناسان

مسئول دبیرخانه

نیرو های امریه

کارشناسان


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد