نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
 
 ١٣٩٨/٠٩/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

فایل مقالات چاپ شده در اولین همایش ملی نماز،هویت و جوانان
فایل مقالات چاپ شده در اولین همایش ملی نماز،هویت و جوانان
 ١٣٩٨/٠٧/١٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جشنواره قرآن و عترت
ثبت نام جشنواره قرآن و عترت
ثبت نام جشنواره قرآن و عترت
 ١٣٩٧/١١/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جشنواره مثبت دانشجو
ثبت نام جشنواره مثبت دانشجو
ثبت نام جشنواره
 ١٣٩٧/٠٩/١٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

پیش ثبت نام ضیافت اندیشه اساتید در سال1397
پیش ثبت نام ضیافت اندیشه اساتید در سال1397
 ١٣٩٧/٠٩/١٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد