نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
 
 ١٣٩٤/٠٩/٢٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مصاحبه داغ ...
گفتگوی ما: اینبار دکتر احمدی استاد محبوب ریاضی مهندسی دانشگاه
دانشجوی خوبی بودید؟ کمترین نمره ای که گرفتید؟ نقد ما به شما: کاربردی نبودن بعضی فصول. قبول دارید؟ و سوالات دیگر ...
 ١٣٩٤/٠٩/١٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد