نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
 
 ١٣٩٥/١٢/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفت و بصیرت حسینی (محرم شناسی)ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
برگزاری آزمون معرفت و بصیرت حسینی (محرم شناسی)ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
 ١٣٩٥/٠٩/١٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مسابقه اینترنتی سقای آب وادب 30 آذرماه 95 ساعت 10:30صبح الی 13
مسابقه کتابخوانی سقای آب وادب همراه باقرعه کشی درپویش مطالعاتی روشنا ویژه دانشجویان ودانشگاهیان دردانشگاه بیرجند برگزارمی شود.
 ١٣٩٥/٠٩/١٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مسابقه اینترنتی سقای آب وادب درنیمه دوم آذرماه 95 دردانشگاه بیرجند
مسابقه کتابخوانی سقای آب وادب همراه باقرعه کشی درپویش مطالعاتی روشنا ویژه دانشجویان ودانشگاهیان دردانشگاه بیرجند برگزارمی شود.
 ١٣٩٥/٠٨/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد