نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
 

برگزاری آزمون سبک زندگی(خانواده) ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
برگزاری آزمون سبک زندگی(خانواده) ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
 ١٣٩٦/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آزمون معاد شناسی دو
آزمون معاد شناسی دو
 ١٣٩٦/٠٩/٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آزمون صفای باطن در پرتو رمضان
آزمون صفای باطن در پرتو رمضان
 ١٣٩٦/٠٤/١٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣٩٥/١٢/٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفت و بصیرت حسینی (محرم شناسی)ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
برگزاری آزمون معرفت و بصیرت حسینی (محرم شناسی)ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
 ١٣٩٥/٠٩/١٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد