نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند


اخبار
دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
 
دوره دانش افزایی مجازی
دوره دانش افزایی مجازی (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند)
دوره دانش افزایی مجازی (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند)
 ١٣٩٧/١٠/٣٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دوره آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند باعنوان 40 سال با انقلاب
دوره آموزشی ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند باعنوان 40 سال با انقلاب
 ١٣٩٧/٠٨/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون" چگونه یک نماز خوب بخوانیم "ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
برگزاری آزمون" چگونه یک نماز خوب بخوانیم "ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
 ١٣٩٧/٠٤/١٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون سبک زندگی(خانواده) ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
برگزاری آزمون سبک زندگی(خانواده) ویژه کارکنان دانشگاه بیرجند
 ١٣٩٦/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آزمون معاد شناسی دو
آزمون معاد شناسی دو
 ١٣٩٦/٠٩/٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>


تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندمی باشد