نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجندپنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
  • راهپیمایی یوم الله 13آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
  • راهپیمایی یوم الله 13آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
  • راهپیمایی یوم الله 13آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
  • راهپیمایی یوم الله 13آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
  •  مراسم اربعین حسینی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند می باشد